1. Badanie geotechniczne


Zanim przystąpimy do projektowania dla Państwa płyty fundamentowej musimy wiedzieć na jakich gruntach miałaby znajdować się przyszła inwestycja. Potrzebne jest nam do tego badanie geotechniczne gruntu wykonane przez uprawnionego do tego geologa.

W wyniku badania określa się warunki wodno-gruntowe dla posadowienia budynku, czyli określa się z jakiego rodzaju podłożem mamy do czynienia i czy wody gruntowe nie będą nam przeszkadzać w budowie domu. Ponadto opinie geotechniczna jest niezbędna do skompletowania dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla danego budynku.

Mając już dokładne informacje o gruncie na którym mamy zamiar dokonać inwestycji, możemy rozpocząć projektowanie płyty fundamentowej specjalnie dla Państwa.

Następny etap →

DO GÓRY