4. Instalacja sanitarna


Żaden dom nie może funkcjonować bez sprawnej kanalizacji, wykonanej według obowiązujących norm i zgodnie z projektem. Każdy pion kanalizacyjny znajdujący się w projekcie zostaje skrupulatnie przeniesiony na grunt. Cały układ zostaje połączony i wyprowadzony poza obrys budynku w kierunku studzienki ściekowej, przydomowej oczyszczalni czy też szamba.

Również pozostałe media jak woda czy prąd otrzymują przepusty pozwalające na ich wprowadzenie w budynek.

← Poprzedni etap | Następny etap →

DO GÓRY