2. Projektowanie płyty


W każdej chwili, bez zmiany decyzji na budowę istnieje możliwość zaprojektowania dla Państwa płyty fundamentowej. Fundament płytowy można zaprojektować jako osobny projekt budowlany i zastąpić nim istniejący już projekt fundamentów tradycyjnych. Następuje to bez zbędnych komplikacji formalnych, które zwykle są kłopotliwe i długo trwają.

Nasz projektant na podstawie dokumentacji technicznej budynku oraz po zapoznaniu się z Państwa uwagami i ustaleniu potrzeb dotyczących komfortu cieplnego jaki chcieliby Państwo uzyskać, w ciągu 14 dni stworzy indywidualny i niepowtarzalny projekt.

Projekt obejmuje:
– grubość warstwy gruntu, którą należy wymienić
– ilość i rodzaj pospółki
– grubość, rodzaj i sposób ułożenia izolacji termicznej,
– ilość stali i sposób zbrojenia,
– klasę betonu,
– rysunki techniczne zawierające wszelkie wymiary płyty fundamentowej
– wszelkie instalacje, które można będzie wykonać bezpośrednio w płycie tj. instalacja kanalizacyjna, instalacja ciepłej i zimnej wody, ułożenie pętli grzewczych jeżeli zdecydujecie się Państwo na fundament grzewczy.

← Poprzedni etap | Następny etap →

DO GÓRY